ריבית קבועה צמודת מדד

ריבית קבועה צמודת מדד

מרכיב חיוני ביותר בניהול גוף כלכלי, בין אם מדובר החברת ענק ובין אם מדובר במשפחה, הוא יציבות. כבני אדם, אנו מוכנים להרע את התנאים שלנו מעט, כדי לדעת בוודאות מה נקבל. חוסר שליטה וחוסר וודאות אינם מצבים שהאנושות מחבבת.

בדיוק לשם כך יש ריביות קבועות. מרגע לקיחת המשכנתא ועד התשלום האחרון שלה, הריבית אינה משנתה כלל במסלול זה. הוודאות במסלול זה הופכת אותו להיות מפלט מעולה לאנשים המחפשים משכנתא עם שקט נפשי מרבי.

פריסת השנים של המשכנתא משפיעה מאוד גם על גובה הריבית שהבנקים גובים. ככל הפריסת השנים תהיה קצרה יותר, ניתן לקבל ריבית אטרקטיבית יותר מהבנק. מצב זה דומה לפיקדונות, בהם ככל שסוגרים את הכסף בבנק לתקופה ארוכה יותר ניתן לקבל ריבית גבוה יותר, גם בהלוואה הריבית מושפעת מארוך הפריסה. חשוב לזכור שבניגוד לפיקדונות, במשכנתא מעוניינים בריבית הנמוכה יותר...

שני החסרונות הבולטים של מסלול זה הם

  1. הצמדה למדד (הרחבה ניתן למצוא בכתבה מקבילה)
  2. ייתכן עמלות סילוק

הנקודה השנייה מצריכה ביאור. כאשר חותמים על משכנתא ועל מסלולי הריביות, למעשה מתחייבים כלפי הבנק בתשלומים סדירים. כאשר רוצים לשנות הסכם זה, ולפרוע את המשכנתא, יש עמלת היוון= עמלת סילוק= קנס יציאה.

העמלה מחושבת כפער בין הריבית שנלקחה ובין הריבית המפורסמת לטובת זה על ידי בנק ישראל ביום הפרעון. במידה והריבית המפורסמת גבוהה מהריבית שנלקחה- אין קנס יציאה. אך אם הריבית של בנק ישראל נמוכה, מחשבים את העמלה כפער בין הריביות, עם התחשבות בסכום הקרן ויתרת השנים. במידה והריביות שנלקחו היו בריביות גבוהות, ובמצב פירעון הריביות שמשק נמוכות, עמלות היציאה יכולות להגיע לעשרות אלפי שקלים.

כיום, שהריבית נחשבת לנמוכה מאוד היסטורית, הסיכון לעמלות פירעון נמוך. כדאי לשלב מסלול ריבית קבועה צמודה למדד באופן שקול ואחראי, כדי ליהנות מהיתרונות שלו, אך לא להיחשף יותר מידי לחסרונות שלו.