ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן

ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן

לעיתים ישנה חוסר ערנות לגבי מסלולי הריבית צמודות מדד, ורבים חושבים לתומם כי במידה והריבית אינה משתנה, גם ההחזר החודשי נשאר קבוע ויציב. האמת היא שזהו מצב רחוק מאוד מן המציאות. בנוסף לריבית המצוינת במסלולים אלו, יש לחשב הצמדה למדד.

מדד המחירים לצרכן מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא מייצג את שיחקת כח הקניה של הכסף. בסיסו, הלמ"ס לוקח סל מוצרים רחב, האמור לבחון את הצריכה של משפחה ממוצעת. את אותו סל המוצרים בוחנים לאורך זמן, ורואים את השינוי במחיר שלו.

בנק ישראל כיום מעמיד יעד למדד של בין 1% ל-3% בשנה. במסגרת זו לא ניתן לעמוד על כל הצדדים והמשמעויות של יעד זה, אך כן ניתן לומר שבשנים האחרונים הממוצע של המדד הוא כ-2.6% בשנה .

מעניין לראות לקוחות שמתווכחים בלהט במשא ומתן מתיש מול הבנקים על 0.1% בריבית, אך מתעלמים לפעמים לחלוטין מההשפעה של המדד!

הצמדה למדד היא אינה תוספת של ריבית, אלא פועלת באופן שונה. המדד מעלה את הקרן, קרי- החוב לבנק. לדוגמא- במידה והמדד עלה ב-3%, והקרן במשכנתא היא על סך של 100 אלף ₪, הקרן מיד עולה ל-103 אלף.

דבר זה מביא לעליה מתונה של כמה שקלים בודדים בחודש בהחזרים החודשים, כל זה כאשר הריבית עצמה לא השתנתה כלל. על גבי תקופה של שנים, הבדלים קטנים אלו נהפכים לגדולים ומשמעותיים מאוד. כך שהפער בין התשלום הראשון במשכנתא, לתשלום האחרון יכול להגיע למאות שקלים בחודש!

ישנם יתרונות לריביות צמודות מדד, הניתנות בריביות נמוכות, וברוב המקרים כדאי לשלב אותם במשכנתא .אם זאת, הכל תלוי בצרכים והרצונות של הלווה, וכמובן- במחיר (גובה הריבית).