קרן שווה

קרן שווה

שלושה מהמרכיבים המרכזיים בהלוואה הם, כזכור –

  1. סכום הקרן
  2. הריבית
  3. ופריסת השנים

אלו לא המרכיבים היחידים, וכדי לדעת מה יצא ההחזר החודשים צריך גם לדעת מהו לוח הסילוקין. חשוב לדעת כיצד לוח הסילוקין פועל, כך שניתן להבין לעומק כיצד באמת התשלומים החודשיים עתידים להראות. קרן שווה, בדומה לשפיצר, הוא לוח סילוקין שלוקח משתנה אחד כקבוע, ושאר המרכיבים משתנים על פי הצורך. בשונה משפיצר המשתנה הקבוע במקרה הזה הוא - סכום ירידת הקרן בכל חודש.

על פי לוח סילוקין זה, ההחזר החודשי הכולל בתוכו תשלומי ריבית + תשלומים על הקרן, יקבע את סכום התשלום על הקרן כסכום קבוע, שלא ישתנה לכל אורך התנהלות תשלומי ההלוואה. כך נוצר מצב שבלוח תשלומים זה, הקרן נאכלת בקצב זהה לכל אורכו. כך שבהשוואה ללוח שפיצר, הסכום החוב קטן באופן משמעותי החל מהתשלום הראשון. מכיוון שתשלום הריבית נגזר מהחוב, שהיא יתרת הקרן, התשלום על הריבית קטן ככל שמתקדמים בתשלומי המשכנתא. ההחזר החודשי הכולל גם הוא ירד במהלך השנים- תשלום על הקרן נשאר קבוע, ותשלום על הריבית יורד, כל שבסך הכללי התשלום יורד.

לוח סילוקין זה יוצר כמה יתרונות מובהקים, אך צריך להבין אותם לעומק לפני שניגשים להשתמש בהם. כפי שהוסבר, היתרון הגדול ביותר של קרן שווה הוא ירידת הקרן בצורה משמעתית החל מהתשלומים הראשון. נקודה זו, ללא ספק, משפרת משמעותית את מצבו של הלווה.

בנוסף, ייתכן שלווים רבים יעדיפו לשלם סכום גבוה יותר בתחילת חיי ההלוואה, ולאפשר לעצמם תשלומים נמוכים יותר בשנים מתקדמות. לדוגמא, זוג צעיר בעלי הכנסות גבוהות יעדיף לשלם החזרים גבוהים כאשר ההכנסות שלהם מאפשרות זאת, לפני שהגדלת המשפחה תכביד עליהם ועל היכולת הפיננסית שלהם. עם זאת, צריך להיות ערים לאלטרנטיבות הקיימות , ולבחון האם חלופות אלו יעילות יותר מאשר שימוש בקרן שווה.