מסמכים שצריך לרכישת דירה חדשה

מסמכים שצריך לרכישת דירה חדשה

בשלב ראשוני יש להביא:

 • ת.ז + נספח של שני בני הזוג
 • דפי חשבון עו"ש- 3 חודשים אחרונים.

שכיר:

 • 3 תלושי שכר אחרונים

עצמאי:

 • שומת מס אישית שנת 2010 + 2011 (לחלופין דוח הגשה למס הכנסה של 2011 עם חותמת "נתקבל")
 • דו"ח רו"ח על הכנסות אישיות נטו- בשנת 2012 מתחילת השנה ועד עכשיו.

בשלב הבא יהיה צורך להציג:

 • אישור על מקורות הכנסה נוספים (במידה ויש).
 • חוזה רכישה / זכרון דברים
 • נסח טאבו רגיל(לא מרוכז)/ אישור זכויות מנהל מקרקעי ישראל ואישור זכויות חברה משכנתא
 • פירוט הלוואות קיימות (מסחרי)
 • פירוט ויתרות לסילוק משכנתא קיימת
 • דוח יתרות משכנתא שנתיים אחורה