מט"ח - מטבע חוץ

מט"ח - מטבע חוץ

הרתעה מהבלתי צפוי והבלתי ידוע היא הרגשה טבעית והגיונית. אין דבר מבהיל יותר מאשר חסר שליטה. למרות זאת, יש הצדקות רבות לשלב חלק מהמשכנתא במסלולים הצמודים למטבע זר.

מסלול צמוד למטבע חוץ הוא עוף ייחודי בנוף המשכנתאות בישראל. זהו המסלול היחידי בו הלווה יכול הוריד את הקרן מבלי לשלם כלל. דבר זה מתאפשר כאשר הקרן צמודה למטבע זר, ובמידה והמטבע נחלש לעומת השקל, הקרן קטנה מבלי לשלם אגורה.
אם זאת, בעולם הפיננסי כל סיכוי הוא גם סיכון, וצריך לקחת בחשבון שלמטבע יש שני צדדים. יש תרחיש בו דווקא מטבע השקל הישראלי הוא זה שנחלש, ואז החוב לבנק יגדל, על לא עוול בכפכם.
המטבעות להם ניתן להצמיד את המשכנתא כיום הם היורו ודולר של ארצות הברית. בעבר, היו מטבעות נוספים אליהם ניתן היה להצמיד את הקרן (היין היפני, לדוגמא), אך כיום זהו איננו המצב.
בנוסף להצמדת הקרן, יש כמובן גם ריבית שמשלמים. הריבית מחושבת על פי הריבית הנסחרת על אותו מטבע (יורו או דולר) בין הבנקים בלונדון, הנקראת ליבור (LIBOR) . הליבור הוא העוגן שעל גביו הבנקים בישראל מוספים מרווח. בחלק מהבנקים מדובר בליבור משתנה על 3 חודשים, ובחלק אחר הריבית משתנה כל 6 חודשים. כמובן שהריבית שמשתנה כל 6 חודשים נחשבת מסוכנת פחות, אך הפערים אינם גדולים, והסיכון שהריביות יעלו נחשב דומה מבחינה פיננסית.

אם כך, במסלול יחודי זה ישנם שני סיכונים :

  1. שינוי במטבע (יכול גם לפעול לטובת הלווה)
  2. שינוי בריבית

בגלל אופי זה של המסלול, בו יש שני מרכיבים לא ידועים, הוא נחשב למסוכן יותר.
אם כך, מדוע להשתמש במסלול זה?
כפי שציינו, סיכון=סיכוי. ייתכן גם להרוויח כסף רב בהצמדה למט"ח (מטבע חוץ). בנוסף, למרות הסיכון, ההצמדה למט"ח גם צפויה להשפיע בטווח הארוך בצורה הרבה פחות משמעותית מאשר הצמדה למדד המחירים לצרכן (ממנו גם לא ניתן להרוויח בירידות).
אך יש גם סיבות נוספות. הריבית במסלול זה נחשבים נמוכים מאוד, וכך ניתן ליהנות ממחירים אטרקטיבי, לפחות בטווח הקצר, וחבל לפספס הזדמנות להוריד חלק משמעותי מהקרן, כבר בשלב מוקדם של המשכנתא.

בנוסף, מסלול צמוד מט"ח מתאים מאוד למשפחות בעלי הכנסה כלשהי ביורו או דולר. במידה והדולר, לדוגמא, מתחזק, המשכנתא תעלה, ולכאורה הלווה יפגע. אך אם הכנסותיו הם בדולרים גם כן- הכנסתו תעלה, במקביל לעליה במשכנתא. כלומר- בפועל, מצבו הפיננסי יישאר יציב. בעולם ההשקעות דבר זה נחשב לגידור סיכונים- מצב בו שני סיכונים מאזנים אחד את השני. בכלל, כדאי לזכור ששילוב מסלול מט"ח אומנם מביא איתו חשיפה לסיכון חדש, אך דבר זה בשילוב נכון בתמהיל המשכנתא יכול להביא לייצוב המשכנתא, כיוון שניתן לפצל את הסיכונים עוד יותר. אף פעם לא בריא לשים את כל הביצים באותו סל, ולכן בתמהיל נכון ובריא כדאי וצריך לשלב סיכונים שונים. מסלול צמוד מט"ח מאפשר אפיק חדש של סיכון, ושילוב מידתי ונכון שלו יכול להביא למשכנתא יעילה יותר.