ליווי פרוייקטים וקבוצות רכישה

ליווי פרוייקטים וקבוצות רכישה

מהי קבוצת רכישה? קבוצת רכישה היא התארגנות של קבוצת אנשים שרוכשים קרקע מסוימת ומבצעים את כל ההתקשרויות הדרושות כדי לבנות בקרקע. ההתקשרויות הדרושות הן החל מהאדריכל ועד לקבלנים המבצעים. המטרה בהתארגנות כזו היא חיסכון לעומת רכישה מחברה או יזם.

גודל קבוצת הרכישה משתנה ויכול להגיע עד למאות אנשים.

השיטה הנפוצה ביותר לקבוצת רכישה היא השיטה בה היזם מאתר קרקע מתאימה לבנייה ואז פונה לגיוס קבוצת הרוכשים.  לאחר שגובשה הקבוצה מגיע שלב העבודה עצמה שכולל את כתיבת תוכניות קבלת אישור בגינן וביצוע בפועל.

החיסכון הכספי בקבוצת רכישה -

עיקר החיסכון ברכישת דירה דרך קבוצת רכישה לעומת רכישה דרך קבלן היא חיסכון הרווח של הקבלן עצמו ממכירת כל דירה. לעיתים ניתן לחסוך גם חלק מתשלומי המס והדבר תלוי באופי הפרויקט.

מה צריך לבדוק לפני ההצטרפות -

לפני הצטרפות לקבוצת רכישה יש לבצע בדיקה מדוקדקת של כל פרטי העסקה. הרצון לחסוך עלול לעלות ביוקר אם לא מבוצעת בדיקה מקיפה מי היזם, מה ניסיונו בפרויקטים אחרים ומה יכולתו הפיננסית. כמו כן יש לבדוק את ההסכמים עליהם אתם חותמים מול אנשי מקצוע מתמחים בתחום על-מנת שיוכלו לבדוק האם העסקה אמרוה להיתקל בקשיים או עלויות נוספות. 

מאחר והמטרה העיקרית בהצטרפות לקבוצה שכזו היא חיסכון כספי יש לבדוק אם יש חיסכון כזה ואם כן אז כמה הוא משמעותי. ניתן לעשות זאת על ידי בחינת כל ההוצאות שידרשו מכם במהלך הפרויקט ואז להשוות זאת לרכישת דירה מוכנה מקבלן.
נקודה נוספת שיש לבחון היא דרך חלוקת הדירות במקרה ומדובר בבניינים ולא בצמודי קרקע ובדרך קבלת החלטות בדרך כלל נהוגה מליאת חברים והצבעה דמוקרטית. במקרה ומדובר בקבוצת רכישה המבטיחה קהל רוכשים מסוג מסוים יש לוודא מה הקריטריונים הדרושים לקבלה לקבוצה ואם הם מספיקים בעיניכם, ניתן אף לבקש את רשימת האנשים שהצטרפו עד כה.

יתרונות שיטת קבוצות הרכישה

- חיסכון כספי לעומת רכישה ישירה מקבלן.
- תלות קטנה יותר במצבו הכלכלי של הקבלן המבצע את הפרויקט.
- השפעה גדולה יותר על תכנון ואופי הדירה.
- אוכלוסייה איכותית יותר במקרים מסוימים.

חסרונות השימוש בקבוצות רכישה

- החיסכון הכספי אולי מובטח אבל גם כאב הראש ואובדן הזמן.
- אתם עלולים למצוא את עצמכם עם דירה שלא רציתם בגלל דרך חלוקת הדירות.
- החלטה על מרכיבים מסוימים בבנייה אמנם תובא להחלטה של כל החברים אבל ייתכן שהחלטה זו לא תהיה לרוחכם.
- אוכלוסייה הומוגנית היא גם חיסרון ולא בטוח שתרצו שילדכם יגדלו בסביבה מלאה באנשים דומים.
- מנגנוני החלטה בעיתיים עלולים לתקוע את הפרויקט.